Logopedie

Karianne van Kooten : Praktijkeigenaar, Logopedist, Prelogopedist en ParkinsonNet therapeut

en

Marieke Achterberg : Logopedist en Klinisch Linguist

Logopedie houdt zich bezig met problemen op het gebied van de communicatie en eten en drinken.

Wij behandelen zowel heel jonge kinderen als volwassen.

U kunt bij ons terecht bij problemen op het gebied van :

Adem: hyperventilatie, COPD, ademklachten tijdens spreken of zingen

Stem : keelklachten, hese of schorre stem, vermoeidheid tijdens spreken, stemklachten tijdens zingen

Spraak : onverstaanbaar spreken (zowel kinderen als volwassenen),  vertraagde spraakontwikkeling, stotteren, neurologische spraakproblemen zoals na een beroerte, bij Parkinson of MS

Taal : taalachterstand bij jonge kinderen zoals moeite met onthouden, begrijpen of luistervaardigheden, moeite met de zinsbouw of taalproblemen na een beroerte of bij dementie

Gehoor : communicatieproblemen tgv slechthorendheid

Slikken : problemen bij het leren kauwen bij heel jonge kinderen, slikproblemen tgv een beroerte, Parkinson of andere neurologische aandoeningen

Afwijkend mondgedrag : kwijlen, open mondgedrag , afwijkende slik, kaakklachten

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar.

Wij zijn direct toegankelijk dwz dat u ook zonder verwijzing van de huisarts een afspraak kunt maken.

www.logopedieruurlo.nl